Manglende førekort på liten motorsykkel blir normalt straffet med 200 Bath. På bil og stor-motorsykkel kan du bli bøtelagt opp til 1.000 bath. Godta aldri å betal mer og be om kvittering.

Kvitteringen gjelder i 24 timer slik at du ikke kan bli stoppet og bøtelagt igjen for manglende førekort før det er godt 24 timer.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: Politiet

← Manglende førekort i Thailand
Translate »