Avbestilling

Alle reservasjoner (bestillinger) er bindende, men noen ganger kan det oppstå ekstraordinære omstendigheter som gjør at du kanskje må avbestille en reservasjon.

AVBESTILLING PÅ GRUNN AV FORCE MAJORE

Du har rett til å avbestille ferieboligen og andre tjenester, og få refundert depositum og andre innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før avreise er konstatert krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom du kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da du inngikk avtalen om leieforholdet.

Ekstraordinære omstendigheter for Gjestekanselleringer

For at du skal kunne avbestille en reservasjon på grunn av ekstraordinære omstendigheter må du kunne dokumentere at de gyldige.

Omstendigheter som kan gi rett til å avbestille en reservasjon på grunn av ekstraordinære omstendigheter er:

  • Dødsfall i nærmeste familie (rett opp og nedadstigende)
  • Du blir utsatt for en alvorlig sykdom som gjør det umulig (reisenekt) å reise til Thailand.
  • Du må være jurymedlem eller må utføre andre lignende borgerplikter.

Slike omstendigheter må meldes til Tropene Ltd så fort de blir kjent for deg for å kunne påberope deg muligheten til å kansellere på grunn av ekstraordinære omstendigheter, og senest 1 uke før leieforholdet starter.

Oppstår slike omstendigheter tilbakebetaler vi depositumet du har betalt.

Andre omstendigheter

Ønsker du å avbestille på grunn av andre omstendigheter tilbakebetales ikke depositumet, men det resterende leiebeløpet krediteres. For å unngå å miste innbetalt depositum er det et bede alternativ å prøve å endre reservasjonen istedenfor. 

For nærmere informasjon viser vi til våre leiebetingelser.

 

Translate »